top of page
Search

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRẦM CẢM SAU SINH CỦA EDINBURGH ( EPDS)

Thang điểm EPDS được phát triển nhằm mục đích sàng lọc phụ nữ sau sinh tại các cơ sở ngoại trú, tại nhà hoặc trong kỳ kiểm tra 6-8 tuần sau sinh. Thang điểm này được sử dụng rộng rãi tại nhiều nơi bao gồm Hoa Kỳ và cộng động phụ nữ nói tiếng Tay Ban Nha ở những quốc gia khác. EPDS bao gốm 10 câu hỏi và có thể hoàn thành trong vòng 5 phút. Câu trả lời được đánh giá theo mức điểm 0,1,2,3 tăng dần theo mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Các câu được đánh dấu (*) thì thang điểm ngược lại (3, 2, 1, 0). Tổng điểm được tính bằng cách cộng điểm của mỗi câu hỏi. Đối với phụ nữ có 9 điểm trở lên hoặc có ý định tự tử ( câu hỏi số 10 có số điểm lớn hơn hoặc bằng 1) cần được theo dõi ngay lập tức. Bệnh nhân có thang điểm dưới 9 mà bác sĩ nhận thấy có dấu hiệu trầm cảm cũng cần được can thiệp. EPDS chỉ là công cụ sàng lọc, việc chuẩn đoán trầm cảm phải được thực hiện bởi cán bộ y tế.


Hướng dẫn

1. Bệnh nhân gạch chân 1 trong 4 câu trả lời đúng nhất với cảm xúc của mình trong vòng 7 ngày qua.

2. Bệnh nhân phải hoàn thành cả 10 câu hỏi.

3. Tránh để bệnh nhân trao đổi câu trả lời của mình với những người khác.

4. Bệnh nhân phải tự mình hoàn thành bảng đánh giá trừ khi có hạn chế về khả năng đọc hiểu.


Họ và tên:

Ngày thực hiện:

Địa chỉ:

Tuổi của em bé:

Nếu bạn mới sinh em bé, chúng tôi muốn biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Hãy gạch chân câu trả lời đúng nhất với cảm xúc của bạn trong vòng 7 ngày qua, không phải chỉ là hôm nay.

Ví dụ:

Tôi cảm thấy hạnh phúc:

 • Có, luôn luôn

 • Có, hầu hết mọi lúc

 • Không thường xuyên

 • Không có chút nào

Có nghĩa là bạn cảm thấy hạnh phúc hầu hết mọi lúc trong tuần vừa rồi. Hoàn thành các câu hỏi dưới đây theo hướng dẫn trên.


Trong 7 ngày gần đây

1. Tôi vẫn có thể cười và tìm ra khía cạnh hài hước của sự việc

 • Vẫn như trước đây

 • Không nhiều lắm

 • Chắc chắn là không nhiều vào thời điểm này

 • Không chút nào

2. Tôi hứng thú mong chờ những sự việc

 • Nhiều như trước đây

 • Ít hơn ngày trước

 • Chắc chắn ít hơn so với trước đây

 • Hầu như không

*3. Tôi tự đổ lỗi cho bản thân một cách không cần thiết khi có việc gì đó xảy ra

Có, hầu hết mọi lúc

 • Có, thỉnh thoảng

 • Không thường xuyên

 • Không bao giờ

4. Tôi cảm thấy lo âu hay lo lắng vô cớ

 • Không bao giờ

 • Hầu như không

 • Thỉnh thoảng

 • Thường xuyên

*5. Tôi cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi vô cớ

 • Có, khá nhiều

 • Có, thỉnh thoảng

 • Không nhiều

 • Không chút nào

*6. Mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của tôi

 • Có, hầu hết mọi lúc, tôi không có khả năng giải quyết được việc gì

 • Có, thỉnh thoảng tôi không thể xử lý tốt như trước

 • Không, hầu hết thời gian tôi kiểm soát tốt

 • Không, tôi kiểm soát tốt như mọi khi

*7. Tôi cảm thấy buồn đến mức khó ngủ

 • Có, hầu hết mọi lúc

 • Có, thỉnh thoảng

 • Không thường xuyên

 • Không chút nào

*8. Tôi cảm thấy buồn hoặc khổ sở

 • Có, hầu hết mọi lúc

 • Có, khá thường xuyên

 • Không thường xuyên

 • Không chút nào

*9. Tôi cảm thấy buồn đến mức phát khóc

 • Có, hầu hết mọi lúc

 • Có, khá thường xuyên

 • Chỉ đôi lúc

 • Không bao giờ

*10. Tôi có suy nghĩ tự làm đau bản thân

 • Có, khá thường xuyên

 • Thỉnh thoảng

 • Hiếm khi

 • Không bao giờ

Biên soạn: DS. Lê Võ Hoàng Yến

Tham khảo:

EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)

J. L. Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky

From: British Journal of Psychiatry (1987), 150, 782-786.

1,239 views0 comments
bottom of page